Phim Hình Sự
Người Chỉ Điểm

Người Chỉ Điểm

The Informer - 2019

Kẻ Đâm Lén

Kẻ Đâm Lén

Knives Out - 2019

Cặp Đôi Điều Tra (Nữ Công Tố Viên)
14/32 Thuyết Minh
Tiền Đen

Tiền Đen

Money - 2019

10 Phút Đếm Ngược

10 Phút Đếm Ngược

10 Minutes Gone - 2019

Rửa Tiền

Rửa Tiền

Crypto - 2019

Phán Quyết Thôi Miên

Phán Quyết Thôi Miên

Guilt By Design - 2019

Quái Vật

Quái Vật

The Beast 2019 - 2019

Thân Chủ Đầu Tiên

Thân Chủ Đầu Tiên

My First Client - 2019

Phi Vụ Bá Đạo

Phi Vụ Bá Đạo

Extreme Job - 2019

Tâm Linh Pháp Y

Tâm Linh Pháp Y

The Listeners - 2019

32/36 thuyết minh
CẢNH SÁT BẮT MA

CẢNH SÁT BẮT MA

Catch The Ghost - 2019

12/16 Thuyết Minh
Gã Hề Joker

Gã Hề Joker

Joker - 2019

Hiện Trường Vụ Án

Hiện Trường Vụ Án

A Witness Out Of The Blue - 2019

Cuộc Tình Gian Dối

Cuộc Tình Gian Dối

Deception Of The Novelist - 2019

Vua Bạch Phiến

Vua Bạch Phiến

The Drug King - 2018

Danh Sách Đen

Danh Sách Đen

The Menu - 2016

Hãy Nhớ Tên Tôi

Hãy Nhớ Tên Tôi

Marionette - 2018

Liệt Hỏa Anh Hùng

Liệt Hỏa Anh Hùng

The Bravest - 2019

Cỗ Máy Thời Gian

Cỗ Máy Thời Gian

See You Yesterday - 2019

Đường Hầm Tội Ác

Đường Hầm Tội Ác

At The End Of The Tunnel - 2019

Sóng Dữ

Sóng Dữ

Shock Wave - 2017

VÕ ĐÀI ĐẪM MÁU

VÕ ĐÀI ĐẪM MÁU

Lady Bloodfight - 2016

SAMURAI CUỐI CÙNG

SAMURAI CUỐI CÙNG

The Last Samurai - 2003

Ông Trùm

Ông Trùm

Master - 2016