Phim Hồng Kông
Phì Long Quá Giang

Phì Long Quá Giang

Enter The Fat Dragon - 2020

Phán Quyết Thôi Miên

Phán Quyết Thôi Miên

Guilt By Design - 2019

Hiện Trường Vụ Án

Hiện Trường Vụ Án

A Witness Out Of The Blue - 2019

Cuộc Tình Gian Dối

Cuộc Tình Gian Dối

Deception Of The Novelist - 2019

Danh Sách Đen

Danh Sách Đen

The Menu - 2016

VÕ ĐÀI ĐẪM MÁU

VÕ ĐÀI ĐẪM MÁU

Lady Bloodfight - 2016

Trai Bao 2

Trai Bao 2

The Gigolo 2 - 2016

MÊ CUNG TRẮNG ĐEN

MÊ CUNG TRẮNG ĐEN

Colour of the Game - 2017

Giao Lộ Âm Dương

Giao Lộ Âm Dương

Always Be With You - 2017

Tiết Mật Hành Giả

Tiết Mật Hành Giả

The Leakers - 2018

Huynh Đệ Hoàng Kim

Huynh Đệ Hoàng Kim

Golden Job - 2018

Đặc Vụ Bất Chấp

Đặc Vụ Bất Chấp

Agent Mr. Chan - 2018

Sứ Mệnh Nội Gián 2

Sứ Mệnh Nội Gián 2

Line Walker 2 - 2019

Đội Bóng Thiếu Lâm

Đội Bóng Thiếu Lâm

Shaolin Soccer - 2001

Sát Phá Lang

Sát Phá Lang

Sha Po Lang: Kill Zone - 2005

Mỹ Nhân Ngư

Mỹ Nhân Ngư

The Mermaid - 2016

Cá Sấu Triệu Đô

Cá Sấu Triệu Đô

Million Dollar Crocodile - 2012

Trùm Hương Cảng 2

Trùm Hương Cảng 2

Chasing The Dragon Ii: Master Of Ransom - 2019

Bí Mật Địa Đạo

Bí Mật Địa Đạo

Chongqing Hot Pot - 2016

Bão Trắng 2: Trùm Thuốc Phiện

Bão Trắng 2: Trùm Thuốc Phiện

The White Storm 2: Drug Lords - 2019

Mật Mã Kép

Mật Mã Kép

The Twins Code (2015) - 2015

Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc

Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc

The Monkey King 3: Kingdom Of Women - 2018

Quán Ăn Lưu Động

Quán Ăn Lưu Động

Wheels On Meals - 1984